• English
  • Bahasa Malaysia
dispute-resolution-banner

VISION & MISSION STATEMENT

KENYATAAN VISI & MISI

Kenyataan Visi & Misi

VISI

Untuk menjadi pusat penyelesaian pertikaian terpilih bagi pertikaian yang membabitkan tuntutan kewangan yang melibatkan produk dan perkhidmatan pasaran modal.

MISI

Untuk memberi para pelabur dan Ahli kami perkhidmatan penyelesaian pertikaian pasaran modal yang pakar dan berkualiti, melalui saluran yang dipercayai, bebas dan adil, yang menyumbang ke arah mempertingkatkan keyakinan pelabur untuk mengambil bahagian dalam pasaran modal.