• English
  • Bahasa Malaysia

Articles

Asia ADR Week – SIDREC V2

SIDREC Ketua Pegawai Eksekutif Berkongsi Pandangan & Pengalaman di Asia ADR Week 2018

Ketua Pegawai Eksekutif SIDREC Sujatha Sekhar Naik akan berucap di Asia ADR Week 2018 yang akan datang. Sertailah kami ketika beliau berkongsi pengalaman dan pandangan tentang tata penyelesaiaan pertikaian yang holistik, dan cara-cara untuk berelak dari pertikaian.

Acara selama tiga hari ini akan meneliti isu-isu utama penyelesaian pertikaian alternatif (atau ADR) termasuklah promosi perdagangan dan pelaburan di rantau ini dan bagaimana rangka kerja ADR direka bentuk untuk melengkapi perkembangan yang dijangka berlaku di industri komersil di tahun-tahun yang akan datang, dan dengan pertumbuhan pesat ekonomi yang dijangka.

Asia ADR Week tahun ini akan diadakan di Asian International Arbitration Centre di Kuala Lumpur dari 5 ke 7 Mei!

Untuk maklumat selanjutnya, layari https://aiac.world/events/280