• English
  • Bahasa Malaysia

Articles

SIDREC Events

Pengumuman kepada Ahli: Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) SIDREC Ke-9 2019

AGM SIDREC Ke-9 2019

Tarikh: 10 April 2019 (Rabu)
Masa: 2:30 petang
Tempat: Conference Hall 2
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
3 Persiaran Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur

 

Pendaftaran Ahli-ahli akan bermula dari 1:30 petang pada 10 April 2019.
Ahil-ahli diingatkan supaya mendaftar awal untuk membolehkan mesyuarat bermula pada waktu yang ditetapkan.

Sila ambil maklum bahawa tarikh dan masa terakhir untuk mengemukakan borang proksi adalah pada hari Isnin, 8 April 2019, pukul 2:30 petang.
Borang proksi mesti didepositkan di Tetuan Shook Lin and Bok, Tingkat 20, Bangunan AmBank Group, 55, Jalan Raja Chulan, 50250 Kuala Lumpur.

Ahli SIDREC harus mengesahkan kehadiran mereka di AGM ini kepada Puan Siti Noraishah Aminuddin (03-2031 1788, sambungan 313 atau sitiaishah@shooklin.com.my) atau Cik Nur Diyana Abdul Razak (03-2031 1788, sambungan 361 or nurdiyanaar@shooklin.com.my) di Tetuan Shook Lin & Bok, atau Puan Azlina Abdul Wahab atau Puan Geetha Krishnen di SIDREC (03-2282 2280 atau geetha@sidrec.com.my) pada atau sebelum 8 April 2019.

Sila klik di bawah untuk muat turun dokumen-dokumen berkenaan dengan AGM.