• English
  • Bahasa Malaysia

Articles

SIDREC Events

Pengumuman kepada Ahli: Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) SIDREC Ke-7 2017

AGM SIDREC Ke-7 2017

Tarikh: 5 April 2017 (Rabu)
Masa: 2.30pm
Tempat: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia,
3 Persiaran Bukit Kiara,
50490 Kuala Lumpur.

 

 

Sila ambil maklum bahawa tarikh dan masa terakhir untuk mengemukakan borang proksi adalah pada hari Isnin, 3 April 2017, pukul 2.30 petang. Borang proksi mesti didepositkan di Tetuan Shook Lin and Bok, Tingkat 20, Bangunan AmBank Group, 55, Jalan Raja Chulan, 50250 Kuala Lumpur.

Ahli SIDREC harus mengesahkan kehadiran mereka di AGM ini kepada Puan Siti Noraishah  (03-2031 1788, sambungan 313 atau sitiaishah@shooklin.com.my) atau Encik Mohd Rosely (03-2031 1788, sambungan 310 atau mrosely@shooklin.com.my) di Tetuan Shook Lin & Bok, atau Cik Lim Liang Hua, Ketua Hal Ehwal Korporat, SIDREC (03-2282 2280 atau lianghua@sidrec.com.my) atau Puan Azlina Wahab ((03-2282 2280 atau azlina@sidrec.com.my) pada atau sebelum 24 Mac 2017.

Sila klik di bawah untuk muat turun dokumen-dokumen berkenaan dengan AGM.

SIDREC Notice of 7th AGM (dalam Bahasa Inggeris)
SIDREC Form of Proxy 7th AGM (dalam Bahasa Inggeris)
SIDREC Directors’ Report & Audited Financial Statements 2016 (dalam Bahasa Inggeris)