• English
  • Bahasa Malaysia

Articles

SIDREC Events

Jumpalah kami di Pulau Pinang: Hari InvestSmart® 2017, Gurney Resort Hotel pada Mei 13

Jemputlah ke meja pameran SIDREC di Gurney Resort Hotel, Pulau Pinang, Sabtu ini (Mei 13), sempena Hari InvestSmart® Day 2017! Kenalilah serba sedikit tentang SIDREC yang memberi khidmat pakar, adil dan percuma kepada pelabur untuk penyelesaian pertikaian untuk tuntutan sehingga RM250,000.

Hari InvestSmart® ialah satu siri aktiviti sehari yang terdiri daripada seminar pasaran saham, seminar unit amanah dan seminar untuk pelajar universiti.  Terdapat juga  pameran mini oleh pengawalselia psaran modal,  organisasi pengawalseliaan kendiri (SROs) and ahli industri seperti bank pelaburan, syarikat broker saham, syarikat pengurus unit amanah, penyedia Skim Persaraan Swasta, dll, di bawah satu bumbung!

Seminar unit amanah akan berlangsung dari 9 pagi hingga 10.30 pagi sementara seminar PRS akan berlangsung dari 11 pagi hingga 1 tengahari.