• English
 • Bahasa Malaysia
dispute-resolution-banner

LIST OF MEMBERS

Senarai Ahli

Senarai Ahli

SIDREC menyediakan satu saluran penyelesaian pertikaian alternatif yang bebas dan berkecuali untuk pelabur yang menghadapi pertikaian dengan pengantara pasaran yang juga merupakan Ahli SIDREC. Pertikaian mereka mestilah melibatkan tuntutan kewangan berkaitan dengan pelaburan dalam produk pasaran modal atau penggunaan perkhidmatan pengantara pasaran. Ahli SIDREC terdiri daripada syarikat yang dilesenkan atau didaftar oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) mengikut Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (2007) untuk berurus niaga dalam sekuriti, derivatif, Skim Persaraan Swasta, atau menjalankan pengurusan dana. Berikutan dengan pindaan kepada Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) 2010 dan dengan penguatkuasaan Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) (Pindaan) 2016 pada 5 September 2016, SIDREC telah menerima 43 Ahli baru yang terdiri daripada bank-bank komersial, bank-bank Islam, dan dua Institusi Pembangunan Kewangan yang ditentukan oleh SC.

Kini kami mempunyai 185 Ahli, terdiri daripada Bank Pelaburan, Bank Komersial, Bank Islam, Broker Saham, Broker Derivatif, Syarikat Pengurusan Dana, Syarikat Pengurusan Unit Amanah, Penasihat Unit Amanah Institusi, Penasihat Unit Amanah Korporat, dan Penyedia dan Pengedar Skim Persaraan Swasta (PRS). (Senarai dikemaskinikan pada 21 Januari 2020)

Jika anda mempunyai sebarang pertikaian kewangan dengan Ahli kami, atau ejen atau wakil mereka, dan anda perlukan bantuan kami untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, sila hubungi SIDREC. Khidmat kami adalah percuma untuk tuntutan sehingga RM250,000.

 1. A.D. Financial Sdn Bhd
 2. Aberdeen Standard Investments (Malaysia) Sdn Bhd
 3. Aberdeen Standard Islamic Investments (Malaysia) Sdn Bhd
 4. AE Research Management Sdn Bhd
 5. Affin Bank Berhad
 6. Affin Hwang Asset Management Berhad
 7. Affin Hwang Investment Bank Berhad
 8. Affin Islamic Bank Berhad
 9. AIA Pension And Asset Management Sdn Bhd
 10. AIIMAN Asset Management Sdn Bhd (formerly known as Asian Islamic Investment Management Sdn Bhd)
 11. AIMS Asset Management Sdn Bhd
 12. Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
 13. Alpha REIT Managers Sdn Bhd
 14. Alliance Bank Malaysia Berhad
 15. Alliance Investment Bank Berhad
 16. Alliance Islamic Bank Berhad
 17. Amanahraya Investment Management Sdn Bhd
 18. Amanah Saham Nasional Berhad
 19. Amanah Saham Sarawak Berhad
 20. Amara Investment Management Sdn Bhd
 21. AmBank (M) Berhad
 22. AmBank Islamic Berhad
 23. AmFunds Management Berhad
 24. AmInvestment Bank Berhad
 25. AmIslamic Funds Management Sdn Bhd
 26. Amundi Islamic Malaysia Sdn Bhd
 27. Amundi Malaysia Sdn Bhd
 28. Apex Investment Services Berhad
 29. Areca Capital Sdn Bhd
 30. Assar Asset Management Sdn Bhd
 31. Bangkok Bank Berhad
 32. Bank Islam Malaysia Berhad
 33. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 34. Bank Muamalat Malaysia Berhad
 35. Bank of America Malaysia Berhad
 36. Bank of China (Malaysia) Berhad
 37. Bank Simpanan Nasional
 38. Bill Morrisons Wealth Management Sdn Bhd
 39. BIMB Investment Management Berhad
 40. BIMB Securities Sdn Bhd
 41. Blueprint Planning Sdn Bhd
 42. BNP Paribas Asset Management Malaysia Sdn Bhd
 43. BNP Paribas Asset Management Najmah Malaysia Sdn Bhd
 44. BNP Paribas Malaysia Berhad
 45. Capital Dynamics Asset Management Sdn Bhd
 46. CC Advisory Sdn Bhd
 47. CGS-CIMB Futures Sdn Bhd (formerly known as CIMB Futures Sdn Bhd)
 48. CGS-CIMB Securities Sdn Bhd (formerly known as Jupiter Securities Sdn Bhd)
 49. China Construction Bank (Malaysia) Berhad
 50. CIMB Bank Berhad
 51. CIMB Investment Bank Berhad
 52. CIMB Islamic Bank Berhad
 53. Citibank Berhad
 54. Citigroup Global Markets Malaysia Sdn Bhd
 55. CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd
 56. Corston-Smith Asset Management Sdn Bhd
 57. Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn Bhd
 58. Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
 59. Eastspring Al-Wara’ Investments Berhad
 60. Eastspring Investments Berhad
 61. Etalage Sdn Bhd
 62. Excellentte Consultancy Sdn Bhd
 63. FA Advisory Sdn Bhd
 64. FA Securities Sdn Bhd
 65. Fedrums Sdn Bhd
 66. FIN Freedom Sdn Bhd
 67. Finwealth Management Sdn Bhd
 68. Fortress Capital Asset Management (M) Sdn Bhd
 69. Franklin Templeton Asset Management (Malaysia) Sdn Bhd
 70. Franklin Templeton GSC Asset Management Sdn Bhd
 71. GAX MD Sdn Bhd
 72. Genexus Advisory Sdn Bhd
 73. Golden Touch Asset Management Sdn Bhd
 74. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd
 75. Guidance Investments Sdn Bhd
 76. Harveston Wealth Management Sdn Bhd
 77. Hong Leong Asset Management Bhd
 78. Hong Leong Bank Berhad
 79. Hong Leong Fund Management Sdn Bhd
 80. Hong Leong Investment Bank Berhad
 81. Hong Leong Islamic Bank Berhad
 82. HSBC Amanah Malaysia Berhad
 83. HSBC Bank Malaysia Berhad
 84. India International Bank (Malaysia) Berhad
 85. Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad
 86. iFAST Capital Sdn Bhd
 87. Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd
 88. Inter-Pacific Securities Sdn Bhd
 89. i-VCAP Management Sdn Bhd
 90. JF Apex Securities Berhad
 91. J.P. Morgan Chase Bank Berhad
 92. JPMorgan Securities (Malaysia) Sdn Bhd
 93. KAF Equities Sdn Bhd (formerly known as KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn Bhd)
 94. KAF Investment Funds Berhad
 95. Kedah Islamic Asset Management Berhad
 96. Kenanga Futures Sdn Bhd
 97. Kenanga Investment Bank Berhad
 98. Kenanga Investors Berhad
 99. Kenanga Islamic Investors Berhad
 100. Kumpulan Sentiasa Cemerlang Sdn Bhd
 101. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
 102. Legacy Advisory Sdn Bhd
 103. Libra Invest Berhad
 104. LT International Futures (M) Sdn Bhd
 105. M & A Securities Sdn Bhd
 106. Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn Bhd
 107. Magnisave Group Sdn Bhd
 108. Malacca Securities Sdn Bhd
 109. Malayan Banking Berhad
 110. Manulife Investment Management (M) Berhad
 111. Maybank Asset Management Sdn Bhd
 112. Maybank Investment Bank Berhad
 113. Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd
 114. Maybank Islamic Berhad
 115. MBSB Bank Berhad (formerly known as Asian Finance Bank Berhad)
 116. Mercury Securities Sdn Bhd
 117. MIDF Amanah Asset Management Berhad
 118. MIDF Amanah Investment Bank Berhad
 119. Mizuho Bank (Malaysia) Berhad
 120. MTC Asset Management (M) Sdn Bhd
 121. Muamalat Invest Sdn Bhd
 122. MUFG Bank (Malaysia) Berhad
 123. Navis Management Sdn Bhd
 124. Navis Management (I) Sdn Bhd
 125. Nomura Asset Management Malaysia Sdn Bhd
 126. Nomura Islamic Asset Management Sdn Bhd
 127. Nomura Securities Malaysia Sdn Bhd
 128. OCBC Al-Amin Bank Berhad
 129. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 130. Opus Asset Management Sdn Bhd
 131. OUD Asset Management Sdn Bhd
 132. Pacific Mutual Fund Bhd
 133. PCB Asset Management Sdn Bhd
 134. Pengurusan Kumipa Berhad
 135. Permodalan BSN Berhad
 136. Permodalan Nasional Berhad
 137. Pheim Asset Management Sdn Bhd
 138. Pheim Unit Trusts Berhad
 139. Phillip Capital Management Sdn Bhd
 140. Phillip Futures Sdn Bhd
 141. Phillip Mutual Berhad
 142. PineBridge Investments Malaysia Sdn Bhd
 143. PM Securities Sdn Bhd
 144. PMB Investment Berhad
 145. Principal Asset Management Berhad (formerly known as CIMB-Principal Asset Management Berhad)
 146. Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd (formerly known as CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd)
 147. PTB Unit Trust Berhad
 148. Public Bank Berhad
 149. Public Investment Bank Berhad
 150. Public Islamic Bank Berhad
 151. Public Mutual Berhad
 152. Rakuten Trade Sdn Bhd
 153. RHB Bank Berhad
 154. RHB Asset Management Sdn Bhd
 155. RHB Investment Bank Berhad
 156. RHB Islamic Bank Berhad
 157. RHB Islamic International Asset Management Berhad
 158. Saham Sabah Berhad
 159. Saturna Sdn Bhd
 160. SDB Asset Management Sdn Bhd
 161. Singular Asset Management Sdn Bhd
 162. SJ Securities Sdn Bhd
 163. SP Investment Management Sdn Bhd
 164. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
 165. Standard Chartered Saadiq Berhad
 166. Standard Financial Adviser Sdn Bhd
 167. StashAway Malaysia Sdn Bhd
 168. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad
 169. TA Futures Sdn Bhd
 170. TA Investment Management Berhad
 171. TA Securities Holdings Berhad
 172. The Bank of Nova Scotia Berhad
 173. United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 174. UBS Securities Malaysia Sdn Bhd
 175. UOB Asset Management (Malaysia) Berhad
 176. UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd
 177. UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
 178. Value Partners Asset Management Malaysia Sdn Bhd
 179. VCAP Asset Managers Sdn Bhd
 180. VKA Wealth Planners Sdn Bhd
 181. Wahed Technologies Sdn Bhd
 182. Wealth Vantage Advisory Sdn Bhd
 183. Whitman Independent Advisors Sdn Bhd
 184. YES Financial Sdn Bhd
 185. Yutaka Shoji Malaysia Sdn Bhd