• English
 • Bahasa Malaysia
dispute-resolution-banner

LIST OF MEMBERS

Senarai Ahli

Senarai Ahli

SIDREC menyediakan satu saluran penyelesaian pertikaian alternatif yang bebas dan berkecuali untuk pelabur yang menghadapi pertikaian dengan pengantara pasaran yang juga merupakan Ahli SIDREC. Pertikaian mereka mestilah melibatkan tuntutan kewangan berkaitan dengan pelaburan dalam produk pasaran modal atau penggunaan perkhidmatan pengantara pasaran. Ahli SIDREC terdiri daripada syarikat yang dilesenkan atau didaftar oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) mengikut Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (2007) untuk berurus niaga dalam sekuriti, derivatif, Skim Persaraan Swasta, atau menjalankan pengurusan dana. Berikutan dengan pindaan kepada Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) 2010 dan dengan penguatkuasaan Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) (Pindaan) 2016 pada 5 September 2016, SIDREC telah menerima 43 Ahli baru yang terdiri daripada bank-bank komersial, bank-bank Islam, dan dua Institusi Pembangunan Kewangan yang ditentukan oleh SC.

Kini kami mempunyai 189 Ahli, terdiri daripada Bank Pelaburan, Bank Komersial, Bank Islam, Broker Saham, Broker Derivatif, Syarikat Pengurusan Dana, Syarikat Pengurusan Unit Amanah, Penasihat Unit Amanah Institusi, Penasihat Unit Amanah Korporat, dan Penyedia dan Pengedar Skim Persaraan Swasta (PRS). (Senarai dikemaskinikan pada 8 Oktober 2019)

Jika anda mempunyai sebarang pertikaian kewangan dengan Ahli kami, atau ejen atau wakil mereka, dan anda perlukan bantuan kami untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, sila hubungi SIDREC. Khidmat kami adalah percuma untuk tuntutan sehingga RM250,000.

 1. A.D. Financial Sdn Bhd
 2. Aberdeen Standard Investments (Malaysia) Sdn Bhd
 3. Aberdeen Standard Islamic Investments (Malaysia) Sdn Bhd
 4. AE Research Management Sdn Bhd
 5. Affin Bank Berhad
 6. Affin Hwang Asset Management Berhad
 7. Affin Hwang Investment Bank Berhad
 8. Affin Islamic Bank Berhad
 9. AIA Pension And Asset Management Sdn Bhd
 10. AIIMAN Asset Management Sdn Bhd (formerly known as Asian Islamic Investment Management Sdn Bhd)
 11. AIMS Asset Management Sdn Bhd
 12. Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
 13. Alpha REIT Managers Sdn Bhd
 14. Alliance Bank Malaysia Berhad
 15. Alliance Investment Bank Berhad
 16. Alliance Islamic Bank Berhad
 17. Amanahraya Investment Management Sdn Bhd
 18. Amanah Mutual Berhad
 19. Amanah Saham Nasional Berhad
 20. Amanah Saham Sarawak Berhad
 21. Amara Investment Management Sdn Bhd
 22. AmBank (M) Berhad
 23. AmBank Islamic Berhad
 24. AmFunds Management Berhad
 25. AmInvestment Bank Berhad
 26. AmIslamic Funds Management Sdn Bhd
 27. Amundi Islamic Malaysia Sdn Bhd
 28. Amundi Malaysia Sdn Bhd
 29. Apex Investment Services Berhad
 30. Areca Capital Sdn Bhd
 31. Assar Asset Management Sdn Bhd
 32. Bangkok Bank Berhad
 33. Bank Islam Malaysia Berhad
 34. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 35. Bank Muamalat Malaysia Berhad
 36. Bank of America Malaysia Berhad
 37. Bank of China (Malaysia) Berhad
 38. Bank Simpanan Nasional
 39. Bill Morrisons Wealth Management Sdn Bhd
 40. BIMB Investment Management Berhad
 41. BIMB Securities Sdn Bhd
 42. Blueprint Planning Sdn Bhd
 43. BNP Paribas Asset Management Malaysia Sdn Bhd
 44. BNP Paribas Asset Management Najmah Malaysia Sdn Bhd
 45. BNP Paribas Malaysia Berhad
 46. Capital Dynamics Asset Management Sdn Bhd
 47. CC Advisory Sdn Bhd
 48. China Construction Bank (Malaysia) Berhad
 49. CIMB Bank Berhad
 50. CIMB Futures Sdn Bhd
 51. CIMB Investment Bank Berhad
 52. CIMB Islamic Bank Berhad
 53. Citibank Berhad
 54. Citigroup Global Markets Malaysia Sdn Bhd
 55. CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd
 56. Corston-Smith Asset Management Sdn Bhd
 57. Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn Bhd
 58. Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
 59. Eastspring Al-Wara’ Investments Berhad
 60. Eastspring Investments Berhad
 61. Etalage Sdn Bhd
 62. Excellentte Consultancy Sdn Bhd
 63. FA Advisory Sdn Bhd
 64. FA Securities Sdn Bhd
 65. Fedrums Sdn Bhd
 66. FIN Freedom Sdn Bhd
 67. Finwealth Management Sdn Bhd
 68. Fortress Capital Asset Management (M) Sdn Bhd
 69. Franklin Templeton Asset Management (Malaysia) Sdn Bhd
 70. Franklin Templeton GSC Asset Management Sdn Bhd
 71. GAX MD Sdn Bhd
 72. Genexus Advisory Sdn Bhd
 73. Golden Touch Asset Management Sdn Bhd
 74. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd
 75. Guidance Investments Sdn Bhd
 76. Harveston Wealth Management Sdn Bhd
 77. Hong Leong Asset Management Bhd
 78. Hong Leong Bank Berhad
 79. Hong Leong Fund Management Sdn Bhd
 80. Hong Leong Investment Bank Berhad
 81. Hong Leong Islamic Bank Berhad
 82. HSBC Amanah Malaysia Berhad
 83. HSBC Bank Malaysia Berhad
 84. India International Bank (Malaysia) Berhad
 85. Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad
 86. iFAST Capital Sdn Bhd
 87. Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd
 88. Inter-Pacific Securities Sdn Bhd
 89. i-VCAP Management Sdn Bhd
 90. JF Apex Securities Berhad
 91. J.P. Morgan Chase Bank Berhad
 92. JPMorgan Securities (Malaysia) Sdn Bhd
 93. Jupiter Securities Sdn Bhd
 94. KAF Investment Funds Berhad
 95. KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn Bhd
 96. Kedah Islamic Asset Management Berhad
 97. Kenanga Futures Sdn Bhd
 98. Kenanga Investment Bank Berhad
 99. Kenanga Investors Berhad
 100. Kenanga Islamic Investors Berhad
 101. Kumpulan Sentiasa Cemerlang Sdn Bhd
 102. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
 103. Legacy Advisory Sdn Bhd
 104. Libra Invest Berhad
 105. LT International Futures (M) Sdn Bhd
 106. M & A Securities Sdn Bhd
 107. Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn Bhd
 108. Magnisave Group Sdn Bhd
 109. Malacca Securities Sdn Bhd
 110. Malayan Banking Berhad
 111. Malaysian Issuing House Sdn Bhd
 112. Manulife Asset Management Services Berhad
 113. Maybank Asset Management Sdn Bhd
 114. Maybank Investment Bank Berhad
 115. Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd
 116. Maybank Islamic Berhad
 117. MBSB Bank Berhad (formerly known as Asian Finance Bank Berhad)
 118. Mercury Securities Sdn Bhd
 119. MIDF Amanah Asset Management Berhad
 120. MIDF Amanah Investment Bank Berhad
 121. Mizuho Bank (Malaysia) Berhad
 122. MTC Asset Management (M) Sdn Bhd
 123. Muamalat Invest Sdn Bhd
 124. MUFG Bank (Malaysia) Berhad
 125. Navis Management Sdn Bhd
 126. Navis Management (I) Sdn Bhd
 127. Nomura Asset Management Malaysia Sdn Bhd
 128. Nomura Islamic Asset Management Sdn Bhd
 129. Nomura Securities Malaysia Sdn Bhd
 130. OCBC Al-Amin Bank Berhad
 131. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 132. Okachi (Malaysia) Sdn Bhd
 133. Opus Asset Management Sdn Bhd
 134. Oriental Pacific Futures Sdn Bhd
 135. OUD Asset Management Sdn Bhd
 136. Pacific Mutual Fund Bhd
 137. PCB Asset Management Sdn Bhd
 138. Pengurusan Kumipa Berhad
 139. Permodalan BSN Berhad
 140. Permodalan Nasional Berhad
 141. Pheim Asset Management Sdn Bhd
 142. Pheim Unit Trusts Berhad
 143. Phillip Capital Management Sdn Bhd
 144. Phillip Futures Sdn Bhd
 145. Phillip Mutual Berhad
 146. PineBridge Investments Malaysia Sdn Bhd
 147. PM Securities Sdn Bhd
 148. PMB Investment Berhad
 149. Principal Asset Management Berhad (formerly known as CIMB-Principal Asset Management Berhad)
 150. Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd (formerly known as CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd)
 151. PTB Unit Trust Berhad
 152. Public Bank Berhad
 153. Public Investment Bank Berhad
 154. Public Islamic Bank Berhad
 155. Public Mutual Berhad
 156. Rakuten Trade Sdn Bhd
 157. RHB Bank Berhad
 158. RHB Asset Management Sdn Bhd
 159. RHB Investment Bank Berhad
 160. RHB Islamic Bank Berhad
 161. RHB Islamic International Asset Management Berhad
 162. Saham Sabah Berhad
 163. Saturna Sdn Bhd
 164. SDB Asset Management Sdn Bhd
 165. Singular Asset Management Sdn Bhd
 166. SJ Securities Sdn Bhd
 167. SP Investment Management Sdn Bhd
 168. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
 169. Standard Chartered Saadiq Berhad
 170. Standard Financial Adviser Sdn Bhd
 171. StashAway Malaysia Sdn Bhd
 172. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad
 173. TA Futures Sdn Bhd
 174. TA Investment Management Berhad
 175. TA Securities Holdings Berhad
 176. The Bank of Nova Scotia Berhad
 177. Threadneedle Asset Management Malaysia Sdn Bhd
 178. Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd
 179. United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 180. UBS Securities Malaysia Sdn Bhd
 181. UOB Asset Management (Malaysia) Berhad
 182. UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd
 183. UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
 184. Value Partners Asset Management Malaysia Sdn Bhd
 185. VCAP Asset Managers Sdn Bhd
 186. VKA Wealth Planners Sdn Bhd
 187. Wealth Vantage Advisory Sdn Bhd
 188. Whitman Independent Advisors Sdn Bhd
 189. Yutaka Shoji Malaysia Sdn Bhd