• English
  • Bahasa Malaysia
about-us-banner

DISPUTE RESOLUTION IN MALAYSIA

Penyelesaian Pertikaian Di Malaysia

Bolehkah kami membantu anda?

Kami membantu anda menyelesaikan pertikaian dengan cepat, dan anda tidak perlu membiayai kos guaman. SIDREC ditubuhkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai saluran pakar dalam pasaran modal yang bebas dan berkecuali untuk membantu pelabur menyelesaikan pertikaian kewangan yang mereka hadapi dengan Ahli SIDREC dengan cepat dan tanpa kos yang membebankan pelabur. Proses penyelesaian pertikaian kami dijalankan dalam persekitaran yang kurang formal dan kami juga memastikan yang semua pihak yang terlibat mempunyai sokongan yang diperlukan.

Aliran Proses Penyelesaian

SIDREC dispute resolution process flow BM

Muat turun Aliran Proses Penyelesaian

ENGLISH

BAHASA MALAYSIA

MANDARIN

TAMIL