• English
  • Bahasa Malaysia

Articles

5379 Sidrec

Ketua Pegawai Eksekutif memberi taklimat kepada ahli SIDREC mengenai Terma Rujukan baru

Pada Feb 27 2017, Ketua Pegawai Eksekutif SIDREC Sujatha Sekhar Naik memberi dua sesi taklimat kepada ahli kami mengenai butir-butir penting dalam terma Rujukan (Terms of Reference/ TOR) SIDREC, dan juga perubahan dalam TOR yang akan berkuatkuasa pada 1 April. Sesi pagi adalah untuk wakil ahli orang berdaftar (registered persons), yakni bank komersil, bank Islam dan institusi pembangunan kewangan yang ditetapkan manakala sesi petang adalah untuk wakil ahli yang memegang lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.

Seramai 171 wakil menghadiri taklimat tersebut yang diadakan di bangunan Suruhanjaya Sekuriti di Bukit Kiara. TOR baru akan dimuatkan di laman SIDREC sebelum akhir bulan Mac.

Sesi pagi

Sesi petang