News & Outreach

‘Dispute Resolution as Part of Your Risk Management Tool Kit’ – see you at Products @ Bursa Workshop 2016

Date: 12 March 2016
Location: Bursa Malaysia, KUALA LUMPUR

You May Also Want to Read

Orang Tengah Industri

BAGI menyelesaikan pertikaian mengenai tuntutan berkaitan dengan produk dan perkhidmatan pasaran modal, Suruhanjaya Sekuriti (SC) tampil menubuhkan badan korporat bebas, Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (Sidrec).